Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε από αυτόν τον player επιλέξτε κάποιον άλλον από το σχετικό μενού της αρχικής μας σελίδας.
 
 
 
 
• Το Πρόγραμμα του Ellinikosfm.com
• Το Πρόγραμμα του Ellinikosfm.com

Παρακάτω βλέπετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σταθμού μας. Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων των παραγωγών μας ή των servers που μεταδίδουν το πρόγραμμα. Το μαρκαρισμένο πεδίο δείχνει την εκπομπή που ακούγεται αυτήν την στιγμή.
Οι ημέρες που εμφανίζονται είναι ημέρες Ην. Πολιτειών, πολιτείας Ουάσιγκτον GMT -8 ώρες.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ώρες στις δικές σας τοπικές ώρες επιλέγοντας από το μενού δεξιά την χώρα-πόλη κατοικίας σας.

Επιλέξτε την χώρα - πόλη σας για να δείτε τις ώρες προγράμματος στις δικές σας τοπικές ώρες:
|

Τοπική Ώρα: US/Pacific

Σήμερα, Παρασκευή

12:00πμ-2:00πμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική
2:00πμ-4:00πμ
Ελαφρά
Λαικά
4:00πμ-5:00πμ
Ελληνική
Rock Μουσική
5:00πμ-7:00πμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ
7:00πμ-10:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες
10:00πμ-12:00μμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική
12:00μμ-2:00μμ
Μουσικό Σκαρπέλο
με τον Χρύση Ξενοφώντα
2:00μμ-4:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ
      4:00μμ-7:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες
7:00μμ-8:00μμ
<< Ταξίδι στο Αιγαίο >>
με τον Γιάννη Μαχαίρα
8:00μμ-10:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ
10:00μμ-12:00πμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική
 

Δευτέρα

12:00πμ-2:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

2:00πμ-4:00πμ
Μοντέρνα
Ελληνικά Λαϊκά

4:00πμ-6:00πμ
Ελληνική
Rock Μουσική

6:00πμ-7:00πμ
<< Ταξίδι στο Αιγαίο >>
με τον Γιάννη Μαχαίρα

7:00πμ-9:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

9:00πμ-11:00πμ
Σὐχρονα
Τραγοὐδια

11:00πμ-12:00μμ
<<’’ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ’’>>
με τον Στέργιο Φλωράτο αναβάλλεται λόγω διακοπών

12:00μμ-2:00μμ
<<’’ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ’’>>
με τον Στέργιο Φλωράτο

2:00μμ-4:00μμ
Ελαφρά
Λαικά

4:00μμ-7:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

7:00μμ-8:00μμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

8:00μμ-10:00μμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

10:00μμ-12:00πμ
Έντεχνη POP
Ελληνική Μουσική

Τρίτη

12:00πμ-1:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

1:00πμ-2:00πμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

2:00πμ-4:00πμ
Μοντέρνα
Ελληνικά Λαϊκά

4:00πμ-5:00πμ
Μοντέρνα
Ελληνικά Λαϊκά

5:00πμ-6:00πμ
Ελληνική
Rock Μουσική

6:00πμ-7:00πμ
<< Ταξίδι στο Αιγαίο >>
με τον Γιάννη Μαχαίρα

7:00πμ-9:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

9:00πμ-10:00πμ
<< EsCaPe >>με την
Δέσποινα Παντελίδου

10:00πμ-12:00μμ
"Κοινή λογική"
με τον Ηλία Πολίτη

12:00μμ-3:00μμ
Γεωργια Θεοχαριδου
<< Αρωμα Ελλαδας >> αναβαλεται

3:00μμ-4:00μμ
Ελληνική
Rock Μουσική

4:00μμ-7:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

7:00μμ-8:00μμ
Ελληνική
Rock Μουσική

8:00μμ-10:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

10:00μμ-12:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

Τετάρτη

12:00πμ-2:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

2:00πμ-4:00πμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

4:00πμ-6:00πμ
Σὐχρονα
Τραγοὐδια

6:00πμ-7:00πμ
< Ταξίδι στο Αιγαίο >
με τον Γιάννη Μαχαίρα

7:00πμ-9:00πμ
Ελληνική
Rock Μουσική

9:00πμ-11:00πμ
"Music Blender"
με την Giovanna Basta

11:00πμ-12:00μμ
Σὐχρονα
Τραγοὐδια

12:00μμ-2:00μμ
*Ταξίδι στο Ονειρο μας*
με την Άννα Μπεζιάνη

2:00μμ-4:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

4:00μμ-6:00μμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

6:00μμ-8:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

8:00μμ-10:00μμ
Σὐχρονα
Τραγοὐδια

10:00μμ-12:00πμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

Πέμπτη

12:00πμ-2:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

2:00πμ-4:00πμ
Ελαφρά
Λαικά

4:00πμ-5:00πμ
Μοντέρνα
Ελληνικά Λαϊκά

5:00πμ-6:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

6:00πμ-7:00πμ
<< Ταξίδι στο Αιγαίο >>
με τον Γιάννη Μαχαίρα

7:00πμ-9:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

9:00πμ-10:00πμ
<< EsCaPe >>με την
Δέσποινα Παντελίδου

10:00πμ-12:00μμ
"Κοινή λογική"
με τον Ηλία Πολίτη

12:00μμ-1:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

1:00μμ-2:00μμ
Dj ALeJaNDRo
"Εμπειριών Συλλέκτης" αναβάλλεται λόγω διακοπών

2:00μμ-4:00μμ
Ελαφρά
Λαικά

4:00μμ-7:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

7:00μμ-8:00μμ
Έντεχνη
Ελληνική Μουσική

8:00μμ-10:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

10:00μμ-12:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

Σάββατο

12:00πμ-2:00πμ
Μοντέρνα
Ελληνικά Λαϊκά

2:00πμ-4:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

4:00πμ-7:00πμ
Γεωργια Θεοχαριδου
<< Αρωμα Ελλαδας >>Σε Επαναληψη αναβάλλεται

7:00πμ-10:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

10:00πμ-11:00πμ
<< ΑνΤιΣτΡεΣ >>με την
Δέσποινα Παντελίδου

11:00πμ-1:00μμ
"Κοινή λογική"
με τον Ηλία Πολίτη

1:00μμ-2:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

2:00μμ-4:00μμ
Ἐντεχνα
και Λαικἀ

7:00μμ-8:00μμ
Ελληνική
Rock Μουσική

8:00μμ-10:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

10:00μμ-12:00πμ
Έντεχνη Pop
Ελληνική Μουσική

Κυριακή

12:00πμ-2:00πμ
Έντεχνη
Μουσική

2:00πμ-4:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

4:00πμ-6:00πμ
Μοντέρνα
Μουσική

6:00πμ-7:00πμ
<< Ταξίδι στο Αιγαίο >>
με τον Γιάννη Μαχαίρα

7:00πμ-9:00πμ
Έντεχνη
Μουσική

9:00πμ-11:00πμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

11:00πμ-12:00μμ
Dj ALeJaNDRo
"Εμπειριών Συλλέκτης" Σε Επαναληψη. αναβάλλεται λόγω διακοπών

12:00μμ-2:00μμ
Έντεχνη Pop
Ελληνική Μουσική

2:00μμ-4:00μμ
Ελαφρά
Λαικά

4:00μμ-7:00μμ
Λαϊκές
Επιτυχίες

7:00μμ-8:00μμ
Έντεχνη
Μουσική

8:00μμ-10:00μμ
Ελληνική
Rock Μουσική

10:00μμ-12:00πμ
Έντεχνη Pop
Ελληνική Μουσική